Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem [email protected], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

        - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

        - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

        - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

        - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres [email protected] W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

ADRES DO OBSŁUGI REKLAMACJI

 

GREKOS sp. z o.o.

ul. Gaikowa 41A

43-220 Bojszowy

 

email: [email protected]

tel. +48 32 555 0451