Jak sprawdzić, czy woda w naszym kranie jest zdrowa?

Jak sprawdzić, czy woda w naszym kranie jest zdrowa?

Do monitorowania wody pitnej w stacji uzdatniania wody w wodociągach miejskich wykorzystuje się obserwację zachowania małży, które żyją w akwarium. W pełni aktywne organizmy całkowicie otwierają dwuczęściową muszlę oraz syfon wpustowy, przez który dostarczają sobie tlen i pokarm z wody. Gdy znajdują się w niej szkodliwe substancje, małże reagują natychmiastowym zamknięciem syfonów i muszli. Test jakości wody oparty na obserwacji małży jest metodą biomonitoringu.

Od lat ma zastosowanie w Stacji Uzdatniania Wody Dębiec w Poznaniu, gdzie przy ocenie stopnia szkodliwości wody, poza analizami chemicznymi, coraz większe znaczenie przywiązuje się do badań biologicznych z organizmami żywymi. Test wody wg danych chemicznych wskazuje na stężenia badanych substancji. Natomiast dzięki żywym małżom ocenia się potencjalnie szkodliwe oddziaływanie równocześnie wielu czynników. Bioindykatorami są osobniki wybranych gatunków, które wykazują charakterystyczne zmiany, łatwe do zaobserwowania, a będące reakcją na negatywne oddziaływanie substancji toksycznych. 

Jak sprawdzić, czy woda jest zdatna do picia?

Wielu ludzi obawia się pić wodę z kranu. Uważają, że może być szkodliwa dla zdrowia i sięgają po wodę mineralną lub źródlaną w butelkach. Dobrze wiedzieć, jak sprawdzić, czy woda jest zdatna do picia i jak sprawdzić pH wody domowym sposobem, aby nie polegać bezkrytycznie na opiniach innych. Według ekspertów każdy z nas powinien pić co najmniej dwa litry wody dziennie, aby odpowiednio nawodnić swój organizm. Jednak trzeba pamiętać, że duże znaczenie ma jakość wody, którą spożywamy. Chociaż bardzo często mówi się o piciu wody mineralnej, znacznie lepsza jest woda jonizowana. 

Warto ocenić jakość wody kranowej dostarczanej przez wodociągi, wykonać test wody, a następnie zdecydować, czy chcemy podnieść jej jakość. W jonizowaniu wody nie ma nic trudnego. Wystarczy odpowiednie urządzenie - jonizator wody, który w procesie elektrolizy ze strumienia wody oddziela związki zasadowe i kwasowe.

Jeżeli korzystamy z wody kranowej, dostarczanej przez wodociągi miejskie, w zasadzie nie trzeba obawiać się, że może być ona szkodliwa dla zdrowia. Zanim trafi do odbiorców, a przedtem do sieci wodociągowej, jest badana w stacjach uzdatniania na wiele sposobów. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nie zawiera toksycznych substancji. Jakość jest stale monitorowana także przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, które sprawdzają poziom zanieczyszczenia. Woda wodociągowa musi spełniać wszystkie warunki przydatności do spożycia, co osiąga się poprzez badanie jakości wody 24 h na dobę.

W wyjątkowych przypadkach może się zdarzyć, że zostanie ona wtórnie zanieczyszczona poprzez nieszczelność lub awarie na drodze przesyłania. Brak zanieczyszczeń nie oznacza jednak, że jest to najlepsza woda, jaką możemy dostarczać naszemu organizmowi. Istnieje bowiem ogromna różnica pomiędzy wodą uzdatnioną do picia za pomocą chemicznych substancji a żywą wodą, która posiada taką samą strukturę, jak płyny ustrojowe wewnątrz naszego organizmu. Warto dowiedzieć się, jak sprawdzić, czy woda jest zdatna do picia i jak sprawdzić pH wody domowym sposobem, a następnie poprawić jej stan. Wpłynie to korzystnie na zdrowie całej rodziny i poprawi jakość życia pod wieloma względami. Posiadając tester wody pitnej, będziemy polegać na wynikach własnych analiz robionych na bieżąco. 

Tester wody pitnej do użytku domowego 

Domowe badanie jakości wody możemy wykonać za pomocą urządzenia dedykowanego do tego celu, na którym sprawdzimy od razu wynik bez oddawania próbek do laboratorium i czekania na analizę. Tester jakości wody to urządzenie przeznaczone do badania czystości wody pitnej nie tylko tej, która jest dostarczana przez wodociągi miejskie. Urządzenie mierzy całkowitą ilości wszelkich rozpuszczonych w wodzie substancji. Można nim ocenić jakość wody w kranie, w akwarium, na basenie, w jeziorze lub rzece. Urządzenie można stosować w domowych warunkach, sprawdzić jakość wody z kranu w domu, w firmie lub na wakacjach w pensjonacie.

Biwakując pod namiotem z dala od cywilizacji, bez dostępu do przebadanej wody z sieci wodociągowej, także możemy sprawdzić, czy woda zaczerpnięta ze źródła lub rzeki nadaje się do picia. Badanie jakości wody daje pewność, że nie posiada ona w swoim składzie zanieczyszczeń i substancji toksycznych w takim stężeniu, które może wpływać negatywnie na zdrowie. Wszyscy powinniśmy wiedzieć, jak ważną rolę w jakości wody odgrywa pH, a także wskaźnik utleniania Redox. Profesjonalny tester wody do badania wskaźnika ORP  (ang. oxidation reduction potential), inaczej nazywany Redox, to potencjał utleniania-redukcji, który określa zdolność roztworu do oddawania i przyłączania elektronów.

Najlepsza, żywa woda, czyli woda alkaliczna, powinna mieć wysokie pH oraz ujemny wskaźnik ORP. Za pomocą miernika ORP można na bieżąco kontrolować wodę. Tester wody pitnej pomoże zadbać o zdrowie i kondycję organizmu. Elektrony, które odgrywają istotną rolę w procesach życiowych, mogą być oddawane przez atomy i jony lub przyłączane do nich. Oddawanie elektronów nazywane jest utlenianiem, natomiast ich przyłączanie nosi nazwę redukcji. Jest to kluczowy proces życiowy, polegający na zachowaniu równowagi między utlenianiem i redukcją. 

Jak zbadać twardość wody? 

Urządzenia do analizy wody pitnej, a także paski do badania twardości wody, pomogą ocenić jakość wody w kranie samodzielnie. Jak zbadać twardość wody paskami w domu? Papierki lakmusowe to popularny sposób, wykorzystywany do kontroli pomiaru wartości pH wody, gleby, śliny, moczu, płynów ustrojowych, dzięki któremu możemy sprawdzić poziomu zakwaszenia organizmu. Jest to ważne przy stosowaniu różnego rodzaju diet np. diety keto, aby zachować pH w normie.

Paski do badania twardości wody znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach związanych z gospodarką wodną, takich jak akwarystyka, pływalnie, przemysł rybny, laboratoria szkolne, ogrodnictwo i wszędzie tam, gdzie potrzebny jest wynik pomiaru odczynnika pH. Rezultat badania jest widoczny już po 15 sekundach, a do kompletu pasków dołączona jest kolorowa skala porównawcza, dzięki której bez problemu można określić poziom pH. Pasek po zanurzeniu w cieczy wybarwia się, jego końcówkę przykładamy do skali i sprawdzamy, któremu kolorowi na palecie, najbardziej odpowiada nasz odczyt. Paski do badania twardości wody są niedrogie i bardzo łatwe w stosowaniu jako tester twardości wody

Badanie wody ze studni 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy zaczynamy korzystać z własnej studni zamiast z wodociągu. Taka woda wymaga analizy. Nawet gdy czerpana ze studni woda jest smaczna i krystalicznie czysta i bez widocznych zanieczyszczeń, może nie spełniać norm dopuszczających wodę do picia. Z pewnością możemy jej używać do podlewania ogrodu i celów gospodarczych. Jednak to, czy nadaje się do celów spożywczych, trzeba sprawdzić, wykonując analizę wody. Wynik pokaże, czy powinna być przed spożywaniem uzdatniona. 

Warto tutaj dodać, że prywatni użytkownicy przydomowych studni nie mają obowiązku sprawdzania jakości wody. Badanie wody ze studni przeprowadza się, by mieć pewność, że nie zaszkodzimy zdrowiu swojemu i rodziny. Jego wynik rozwieje nasze obawy albo pozwoli dobrać urządzenia do uzdatniania, jeśli okażą się one potrzebne. Jeżeli mieszkamy na wsi, wśród pól uprawnych, które są intensywnie nawożone, badanie jakości wody ze studni powinno się powtarzać co roku. Na skutek przenikania do wód gruntowych nawozów, środków ochrony roślin, owadobójczych oprysków oraz nieczystości z szamba, woda może ulec skażeniu. Zamiast cieszyć się krystalicznie czystą, własną wodą możemy nieświadomie szkodzić zdrowiu. 

Gdzie zbadać wodę ze studni?

Badanie wody ze studni możemy zlecić wyspecjalizowanej firmie, która nie tylko sprawdzi skład chemiczny i przydatność do picia, ale zadba o pobranie próbek i odpowiedni transport do laboratorium. Jakość wody czerpanej ze studni można ocenić na podstawie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. Tego typu analizy wykonywane są w prywatnych firmach bądź w laboratoriach terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Usługi świadczą także studenci w laboratoriach na niektórych uczelniach wyższych. Decyzja, gdzie zbadać wodę ze studni, zależy więc od nas i miejsca zamieszkania. Dobrą opcją jest zamówienie badania jakości wody w pakiecie z zakupem urządzeń do uzdatniania wody. Taką ofertę mają firmy montujące filtry przepływowe. 

Ile kosztuje badanie wody ze studni? Co wchodzi w skład analizy? 

To, ile kosztuje badanie wody ze studni, zależy od miejsca, w którym przeprowadzimy badanie. Ceny ustala się w oparciu o liczbę testów fizykochemicznych i bakteriologicznych. Zobaczmy, co wchodzi w skład badania przeprowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badanie dotyczy wody ze studni głębinowej lub studni kopanej, a także pochodzącej z sieci wodociągowej. Za tak kompleksową analizę zapłacimy około 400 zł. 

Badanie jakości wody ze studni głębinowej lub kopalnianej 

Na podstawie zestawu badań potwierdza się jakość wody przeznaczonej do spożycia. W przypadku, gdy woda w 100% nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badanie jest wskazówką, jak ją uzdatnić. W skład zestawu wyników wchodzą następujące analizy: 

 • Odczyn pH
 • Klarowność 
 • Barwa
 • Zapach
 • Smak
 • Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW)
 • Jon amonowy
 • Azotany i azotyny
 • Twardość ogólna
 • Żelazo ogólne
 • Mangan
 • Utlenialność
 • Badanie bakteriologiczne:
  - Liczba bakterii grupy coli
  - Liczba Escherichia coli
  - Enterokoki kałowe
  - Clostridium perfingers
  - Liczba mikroorganizmów w 22±2⁰C po 72 godzinach 

Na podstawie analizy warto zdecydować, czy i jaki system do uzdatniania wody zamontować.

Komentarze...