CO TO JEST KRĄŻEK ADR?

Krążek ADR-4 to urządzenie, które pochłania w dużym stopniu natężenie składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego aby zapobiec osłabieniu wiązań wodorowych w wodzie.


TECHNOLOGIA ADR

Technologia ADR (Advanced Dielectric Radiation trap) to proces wytwarzania ceramiki dielektrycznej na bazie ceramiki klasycznej i innych materiałów. Dobór składu chemicznego, warunków spiekania i modyfikacja hydratem powoduje powstanie kompozytu o określonej mikrostrukturze i o szczególnych właściwościach dielektrycznych charakteryzujących się silną absorpcją elektryczną w zakresie częstotliwości 0,1 Hz -100 MHz. Matrycą jest element ceramiczny, na którym umieszczone zostały elementy magnetyczne o różnej indukcji, rozłożone na powierzchni w taki sposób, że powstaje niejednorodne pole magnetyczne.

DZIAŁANIE ADR-4

Woda jest cieczą o niezwykłych właściwościach, które sprawiają, że jest ona niezbędna do istnienia życia. Jest ona rozpuszczalnikiem, który rozprowadza pożywienie i usuwa produkty przemiany materii, bierze udział w procesach metabolizmu, umożliwia niezbędne zmiany struktury makromolekuł takich jak proteiny i kwasy nukleinowe i jest doskonałym termoregulatorem. 


Woda jest cieczą niejednorodną w skali nano: zawiera izolowane molekuły H2O, molekuły powiązane wiązaniami wodorowymi (najczęściej agregaty czterech molekuł) oraz jony H3O+ i OH-. Stopień uporządkowania molekuł wody powiązanych wiązaniami wodorowymi zmniejsza się ze wzrostem temperatury. Statystycznie rozłożone klastery polarnych molekuł wody, powiązane wiązaniami wodorowymi, są obiektami podatnymi na działanie zarówno pola elektrycznego jak i magnetycznego. Pole elektromagnetyczne może więc zmieniać właściwości wody. 


Badania pokazały, że pole elektryczne ma wpływ na polarne molekuły wody, co prowadzi do “ugięcia” a więc i osłabienia wiązań wodorowych i zmiany struktury cieczy. Statyczne pole magnetyczne ma natomiast działanie przeciwne: zwiększa uporządkowanie wiązań wodorowych w strukturze wody ADR-4 jest ceramicznym kompozytem dielektrycznym, który pochłania w dużym stopniu składową elektryczną pola elektromagnetycznego, przez co zapobiega osłabieniu wiązań wodorowych występujących w wodzie. 


Umieszczone na ceramice, stałe magnesy, stabilizują uporządkowanie wiązań wodorowych w wodzie, przez co wzmacniają efekt kompozytu ceramicznego, którego zadaniem jest osłabienie pola elektrycznego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ADR-4 ma 9,5 cm średnicy i 1,7 cm grubości, waży ok. 120g. 


Do swego działania nie wymaga baterii ani zewnętrznego zasilania.

5907645851026

Opinii Opinii (0)

Oparte na 0 opinii - 0 1 2 3 4 0/5
8 innych produktów z tej samej kategorii: